O mnie

Metoda pracy

W toku wieloletniego doświadczenia wypracowałam własną metodę pracy coachingowej, w której poza standardowymi narzędziami coachingu bazującymi na intelektualnej analizie wykorzystuję również psychoanalizę ciała. Takie całościowe podejście daje znacząco lepsze efekty na wszystkich poziomach funkcjonowania człowieka. Osiąga się spójność w tym, co człowiek myśli i mówi, z tym, co komunikuje na zewnątrz, i z tym, w jaki sposób jest odbierany.

Praca z ciałem

Praca z ciałem nie musi oznaczać ćwiczeń fizycznych. Z aktorami, tancerzami i ludźmi sceny organizuję jednak także sesje coachingowe na sali gimnastycznej i wówczas w większym stopniu koncentrujemy się na ciele, płynących z niego sygnałach i ruchu. Sposób, w jaki pracujemy, jest zawsze dostosowany do konkretnej osoby, jej potrzeb i celów.

Efekty zintegrowania coachingu z pracą z ciałem

– Zwiększa efektywność pracy coachingowej
– Zwiększa osobistą charyzmę i siłę społecznego oddziaływania
– Zwiększa spójność między tym, co mówimy, a tym, co wyrażamy
– Znacząco poprawia kompetencje w radzeniu sobie ze stresem
– Wzmacnia naturalną pewność siebie, poprawia grację i uczy zdrowej asertywności